Apricot Tart Cake Recipe - Apricot Meringue Cake

Apricot Tart Cake Recipe – Meringue Cake

Apricot Tart Cake Recipe

Another childhood favorite : apricot tart or as we called it back in Armenia : “Karakul”. One of my mom’s old recipes that I slightly revised and reduced to smaller proportions. She’d usually make this apricot tart in Fall or winter season, it goes so good with tea. I even consider a perfect “comfort food” in form of a pastry.

Recipe and method is very simple, may be slightly time consuming but overall result is well worth it!Apricot Tart Cake Recipe - Apricot Meringue Cake

Hope you enjoy my recipe and happy baking! 

Apricot Tart Cake Recipe - Apricot Meringue Cake

Ingredients 

Apricot Tart Cake Recipe - Apricot Meringue Cake

4 large or xlarge eggs, separated , at room temperature

Note* separate the eggs when they are still cold, that will prevent the yolks from crushing

250 grams unsalted soft butter

¾ cup sugar for the batter and another ⅔ cup sugar for making the meringue layer

2 ½ cup flour

¼ tsp salt

½ tsp baking soda
1 tsp baking powder

2 tsp vanilla extract , divided: 1 tsp for cake batter and 1 tsp for the meringue layer

18 oz (500 grams) apricot jam

1 cup coarsely chopped walnuts or pecans

You will also need a 13”x 9” baking pan and cooking spray

Apricot Tart Cake Recipe - Apricot Meringue Cake

 

Directions & Steps 

Apricot Tart Cake Recipe - Apricot Meringue Cake

In a bowl combine dry ingredients : flour, salt, baking soda and powder, set aside

In a mixing bowl on high speed, beat the butter and sugar until pale and fluffy

Lower the speed and add the yolks, one at a time

Add vanilla extract and dry ingredients in 2-3 additions, stop and scrape between additions

Divide the dough into 3 portions, one slightly larger to use for bottom layer

Apricot Tart Cake Recipe - Apricot Meringue Cake

Steps 

Apricot Tart Cake Recipe - Apricot Meringue Cake

1.Lightly spray the baking pan with cooking spray

2.Using your fingertips spread the larger portion of the dough onto the bottom of the pan
Freeze the other 2 portions, while you proceed to the next step

3.Make the meringue,set asi refer to YouTube tutorial for more details

4.Spread apricot jam evenly on the bottom layer

5.Using a large shredder , shred one of the frozen dough portions on the jam

Apricot Tart Cake Recipe - Apricot Meringue Cake

6.Sprinkle with walnuts

7.Spread the meringue

8.Shred the last frozen layer on top of meringue

9.Bake at 350°F/180°C degrees , 45 minutes or until bright golden color

Allow to cool down to room temperature beg ire slicing

Enjoy Your Apricot Tart !

Apricot Tart Cake Recipe - Apricot Meringue Cake

Հայերեն Բաղադրատոմսը


Խմորը

250 գ կարագ (փափուկ)

4 ձվի դեղնուց , սենյակային ջերմ.

1 բաժակից մի մատ պակաս շաքարավազ

2.5 բ ալյուր, միգուցե մի քիչ ավել պետք լինի

1 թ գ փխրեցուցիչ

0.5 թ գ սոդա

վանիլ

Բեզեն

4 ձվի սպիտակուց, սենյակային ջերմ.

2/ 3 բ շաքարավազ

պտղունց աղ

վանիլ

1 բաժակից մի քիչ ավել կտրատած , բոված, ընկույզ

Ծիրանի կամ ցանակաված ուրիշ տեսակի ջեմ

2 Comments

  1. Hi Heghineh jan,
    This is my most favourite fruit tart that I make may be once a week. Looks absolutely divine! And I know how fabulous it tastes ??

Comments are closed.