Guacamole Recipe by Heghineh - Գուակամոլի

Guacamole Recipe by Heghineh – Գուակամոլի

Guacamole Recipe – Գուակամոլի

Share your feedback on my social media pages: Instagram or Facebook, I always look forward to it.

Also, be sure to subscribe to my YouTube channel to be updated on my new uploads.

Thank you all!

Guacamole Recipe by Heghineh - Գուակամոլի

Բաղադրատոմսը 

Guacamole Recipe by Heghineh - Գուակամոլի

3-4 հատ միջին չափի, լավ հասած ավոկադո

1 լայմ կամ կիտրոն

1 հատ փոքր չափի սոխ,ես կեսն եմ դնում
1 պճեղ սխտոր

1 հատ միջին չափի լոլիկ

Համեմ

Աղ, պղպեղ, քեմոն ըստ համի

Guacamole Recipe by Heghineh - Գուակամոլի