Heghineh Cooking Show in Armenian

Heghineh Cooking Show in Armenian – Հեղինե

Heghineh Cooking Show – Հեղինե

So happy to announce that my Armenian YouTube channel “Heghineh Cooking Show in Armenian” is up and running, I just uploaded my first “welcome” video , please follow, share and subscribe !
Thank you all❤️
Ուրախ եմ տեղեկացնել, որ հայերեն լեզվով YouTube ալիքս արդեն գործում է։ Խնդրում եմ հետևել, տարածել և իհակե բաժանորդագրվել!
Շնորհակալություն❤️

Heghineh Cooking Show in Armenian

2 Comments

 1. Hello Heghineh!
  Thank you for all the amazing recipes and videos. I enjoy watching you YouTube videos a lot. You give your viewers great positive energy. There is this Potato chicken salad I believe it’s topped with chips or French fries. Ive had it at so many Armenian events but I don’t know what it’s called. Not sure if u know what I am referring to. I would love to know what it is called and if u have a recipe or a video you could share.
  Thank you
  Keep up the amazing work!

  • Hi there,
   Thank you for your kind words.
   Sorry, but I don’t know if that’s something from Armenian cuisine, doesn’t sound familiar.
   I’ll see if anyone from my friends heard about that salad and try to comeuppance with a recipe , will share as soon as I do:)

Comments are closed.