Pasus Tolma Recipe - Պասուց Տոլմա

Pasus Tolma Recipe – Պասուց Տոլմա

Pasus Tolma Recipe

My absolute favorite New Year festivity dish from Armenian cuisine: Pasus Tolma / stuffed cabbage leaves. This flavorful and tasty Tolma is one of the most popular among all the various Holiday dishes.Very simple to make and the best part is that Pasus Tolma can be made ahead of time , freeze and thawed before serving. It’s a cold appetizer that tastes much better the next day, as it sets and comes together during a few hours.
Give this Armenian dish a try, I can promise it will become your next favorite food to serve and enjoy.Pasus Tolma Recipe - Պասուց Տոլմա

Ingredients

Pasus Tolma Recipe - Պասուց Տոլմա
900 grams ( one large jar) pickled cabbage leaves, washed drained (I’ll put the directions on how to make your own pickled cabbage after the recipe )
2 cans (15 oz each/450 grams) beans ,preferably red kidney beans ( I also use pinto or white beans)
1 can lentil (16-18 oz)
1 can chickpeas (15oz)
¾ cup fine bulgur (use #1 grind)
1 large onion, finely chopped or minced
5-7 tbs oil ( I use extra virgin olive oil)
1 tbs tomato paste
1 tbs red pepper sauce ( paste)
½ tsp ground pepper
1 tsp paprika

Pasus Tolma Recipe - Պասուց Տոլմա
½ tsp cayenne, red chili flakes ( optional, you can spice it to your taste)
½ tsp ground coriander
2-3 tsp dried greens, such as dill,basil, thyme
3-4 tbs chopped fresh greens, such as dill, cilantro and parsley,1 tsp salt ( don’t put too much salt as the pickled cabbage is quite salty)
6-8 dried sour plums ( regular black prune will work as well) optional
1 ½ – 2 cups of boiling hot water
Pasus Tolma Recipe - Պասուց Տոլմա

Directions

Pasus Tolma Recipe - Պասուց Տոլմա
Wash and drain cabbage leaves, set aside
Finely chop the onions and sautée with oil until light golden color, stir in tomato and red pepper paste
Mix and cook another 2-3 minutes on medium heat
Remove from the heat and set aside
In a large bowl combine: beans,lentil,bulgur, spices, salt, fresh and dried greens, add sautéed onions mixture as well
Mix everything to incorporate

Pasus Tolma Recipe - Պասուց Տոլմա
Stuff the cabbage leaves with a good amount of the mixture ( depends how big you want to make the Tolma, originally Pasus Tolma is quite large)
Place the wrapped stuffed cabbage leaves inside your cooking pot, arrange them side by side ,very closely ( refer to YouTube video for detailed instructions)
Place the sour plums on top of the last layer ( I also add a few dried chili peppers for extra spiciness )
Place a plate on top of the last layer and pour the hot water over ( I add a pinch of salt to the water, as we like it a bit salty)
Cook on medium heat,with half way covered lid, 25-30 minutes
Remove from the heat and allow to set at least an hour before serving

Pasus Tolma Recipe - Պասուց Տոլմա

Quick instructions on how to make your own pickled cabbage leaves

You will need a medium cabbage head
Water
Salt ( garlic, dry bay leaves ,whole black pepper ,optional )
Start by boiling a large pot of water
Wash and remove the hard center from your cabbage
Carefully place the entire cabbage into hot boiling water ,turn upside down a few times to make sure both sides cook evenly

Pasus Tolma Recipe - Պասուց Տոլմա
It should cook about 10-15 minutes or until the cabbage it slightly translucent
Remove from boiling water and set aside to cool down, gently separate the leaves and lay them in a deep pot,ready for brining ( optionally ,you can add some garlic cloves,bay leaves and pepper for more flavor )
Prepare the brine by simply mixing together cold filtered water and salt, proportions : to one cup of water add one tablespoon of salt , make as much brine as you need to cover the cabbage leaves
Cover the pot with a lid and place it at room temperature for 5-7 days
The pickled cabbage leave will be ready by then
Pasus Tolma Recipe - Պասուց Տոլմա
Բաղարատոմսը 

Pasus Tolma Recipe - Պասուց Տոլմա

Բացի ձավարից մնացած բոլոր հատկեղենը պետք է եփված լինի

1.5 -2 բ եփած լոբեղեն, ես խառնում եմ; կարմիր, սև և սպիտակ լոբիներ

1 բ սիսեռ

1.5 բ ոսպ

1 բ մանր ձավար

1 մեծ սոխ

¼ բ բուսական յուղ

Pasus Tolma Recipe - Պասուց Տոլմա

1.5 -2 ճ գ տոմատի մածուկ

2 ճ գ կարմիր տաքդեղի մածուկ, եթե դա չկա, 2 թ գ կարմիր տաքդեղի փոշի

3-4 ճ գ լեչո

Թարմ կանաչեղեն;սամիթ, համեմ,մաղադանոս

Չոր կանաչեղեն; ծիտրոն, ռեհան, սամիթ

Սև ու կարմիր տաքդեղ, աղ ըստ համի

Թթու կաղամբը սառը ջրով լվանալ

Պատրաստման եղանակի համար դիտեք YouTube տեսահոլովակը, հարցեր լինեն սիրով կպատասխանեմ

Pasus Tolma Recipe - Պասուց Տոլմա

6 Comments

 1. Heghine, thank you so much for the amazing recipe! I love pasus dolma but never attempted to make one here. There is another herb that is used in this dish back home called tsitron, isn’t it? It’s called savory here and is available in all middle eastern stores. Also do you use rice in your stuffing? Thank you again! I will use your recipe for this coming New Year eve table! Love your videos!
  Anna

  • Hi Anna jan,
   Yes, you are right dried tsitron can be used in pasus tolma filling and in any tolma I’d say,that’s such a flavorful herb and I usually have it on hand,except for this time:)
   In general using a variety of dried greens will only add extra flavor and taste.
   I don’t add rice to stuffing and never seen it in passus tolma, at least in my mom and grandmas’ tolmas:)
   Thank you for comment and hope you have a great weekend!

 2. Dear Heghineh jan,
  I made this recipe for our New Year’s dinner and have to say it was absolutely finger licking delicious!!!! It’s has been twenty years since I left Armenia and I have been on the hunt for pasus dolma recipe ever since 🙂 Finally after many failed attempts, the search is over!!! This is the best and real pasus dolma! Everyone in our family loved it! I love that your recipe is so easy and you can whip out this delicious dish in one hour. Thank you for bringing the taste of my childhood back!

 3. I tried this but replaced the bulghur with quinoa to make it gluten free. Yummmm. You could also replace with rice. But the quinoa is closer to the bulghur texture.

Comments are closed.