Stuffed Pickled Tomatoes - Լոլիկի Թթու

Stuffed Pickled Tomatoes – Լոլիկի Թթու

Stuffed Pickled Tomatoes Recipe

Excited to share this delicious appetizer from Armenian cuisine: stuffed pickled tomatoes. There are so many different ways of pickling veggies , and Armenian cuisine has a great variety of that goodness . Last year about this time, I filmed a tutorial for mixed veggies, if you haven’t watched it take a moment and watch it , especially if you’re a fan of pickled, marinated foods, like I am:)

This one here, is a real delicatessen, considering the unique taste and superfine look.

Very simple to make, slightly time consuming, but well worth every minute spent. I’m sure these pickled tomatoes are going to be on your “favorite pickled veggies” list .


The best part with these specific pickled tomatoes, is that they take only 2-3 days to get ready, unlike other kinds, that may take 7-9 days to fully marinate. The vinegar does its job in this recipe and speeds up the process.

Stuffed Pickled Tomatoes - Լոլիկի Թթու

Hope many will give this a try and love it!

Tag or share your food picks by my recipes, on instagram or Facebook, I love hearing from you !

Good luck and happy pickling 🙂

Stuffed Pickled Tomatoes - Լոլիկի Թթու

Ingredients 

Stuffed Pickled Tomatoes - Լոլիկի Թթու

Filtered water, kosher, sea or pickling salt , either one will work, except for the table salt

Important proportions for the brine

1 cup  water + 1 ½ tsp kosher or sea salt +½ tsp sugar +½ tsp vinegar

Not ripe, hard tomatoes, green or red

Fresh herbs: parsley, dill, cilantro, finely chopped

Garlic, minced or grated

Carrots, finely grated

Celery, finely chopped

Black pepper and allspice seeds

Bay leaves

Dried chili peppers, optional
Stuffed Pickled Tomatoes - Լոլիկի Թթու

Directions 

Stuffed Pickled Tomatoes - Լոլիկի Թթու

Wash the tomatoes, set aside

Start by making the stuffing

Cut, chop, grate and combine everything in a bowl, mix well to combine

Cut the tomatoes crisscross, stuff with herbs and carrot mixture

Place the stuffed tomatoes pressed to each other,

In a glass jar or plastic container

Stuffed Pickled Tomatoes - Լոլիկի Թթու

Sprinkle with some black pepper and allspice seeds, bay leaves, dried chili

Place a plate or tray over the tomatoes, so they don’t move

Pour the brine until it covers the tomatoes, until the top

Set at a room temperature for 2-3 days or until ready

Transfer pickled tomatoes to the fridge

Enjoy it with mashed or fried potatoes, noodles or rice, or as is

Bon Apetite!

Բարի Ախորժակ!

Stuffed Pickled Tomatoes - Լոլիկի ԹթուԲաղադրատոմսը 


Աղաջրի չափը

1 բ (250մլ) ջուր + 1.5 թ գ աղ +0.5 թ գ շաքարավազ +0.5 թ գ քացախ

Ընտրեք պինդ, կիսահաս լոլիկներ։

Խճողակի համար կարող եք օգտագործել; սամիթ, համեմ, մաղադանոս, քերած գազար, սխտոր։

Համեմունքներից` դափնու տերև, սև պղպեղի և բահարի հատիկներ։

Թթուն կարող եք թողնել սենյակային ջերմաստիճանում 3-4 օր, համը նայել , եթե պատրաստ է ` տեղափոխել սառնարան։