Roasted Pumpkin Salad - Խորոված Դդումով Աղցան

Roasted Pumpkin Salad – Խորոված Դդումով Աղցան

Roasted Pumpkin Salad Recipe

To keep up with pumpkin season, let’s make roasted pumpkin salad from Armenian Cuisine.This will be one of my simplest new recipes, of a very tasty comfort food.

Decided to combine some of my favorite flavors in one place and loved the result. You can always add an ingredient or spice to this dish, season or to your taste and trust me it’ll taste absolutely delicious. Remember that best food is made with a little imagination and lots of love! At least , that’s how I cook and come up with my quick recipes.

Hope many will try and like this roasted pumpkin salad, and can’t wait to hear from those who try it.


Tag or comment on my instagram or Facebook pages, share your feedback.

Happy cooking!

Roasted Pumpkin Salad - Խորոված Դդումով Աղցան

Ingredients 

Roasted Pumpkin Salad - Խորոված Դդումով Աղցան

1 ½ -2 lbs pumpkin, cleaned, cut into 1” -2” cubes

To spice the pumpkin use: salt, pepper, powdered garlic, turmeric, cayenne, everything to taste ½ or ¼ tsp of each

1-2 tbs olive oil

You will need a baking pan, lined with foil or lightly greased with cooking spray
Roasted Pumpkin Salad - Խորոված Դդումով Աղցան

You will also need:

1 large onion, thinly sliced into semicircles

1-2 tbs olive oil

1 red or green bell pepper , sliced into circles or strips

1-2 garlic cloves,minced

Half lemon, zest and juice

1 can garbanzo beans, rinsed, strained

1 pack ( 8oz/227g) white mushrooms, coarsely chopped, small ones can be used without slicing

Salt and pepper to taste

Fresh herbs : parsley, basil, cilantro or dill, anything on hand

Romaine lettuce,chipped,  I used entire bunch
Roasted Pumpkin Salad - Խորոված Դդումով Աղցան

Directions 

Preheat the kids vran to 425°F /200°C degrees

Start by prepping the pumpkin, clean, cut into cubes, spice and season, drizzle with oil and toss to combine and to spread the spices evenly

Roast 20-25 minutes or until tender

Meanwhile go ahead and cook the rest

In a large skillet combine olive oil and onions

Sauté 2-3 minutes and add the peppers, cook another 2-3 minutes

Add mushrooms, garbanzo beans, salt,pepper

Cook a few minutes, stir constantly

Add roasted pumpkins when ready, zest and juice the lemon, mix to combine

Pour it over chopped lettuce,top with chopped herbs , toss and serve

Enjoy!

Roasted Pumpkin Salad - Խորոված Դդումով Աղցան

Note* don’t add the lettuce if not ready to serve 

Roasted Pumpkin Salad - Խորոված Դդումով ԱղցանԲաղադրատոմսը 


500 գ դդում , համեմել սև ու կարմիր տաքդեղով, սխտորի , քրքումի ու կորիենդերի փոշով

1-2 ճ գ բուսական յուղ

Աղ

1 գլուխ սոխ

2-3 ճ գ ձիթապղի յուղ

250 գ սունկ

450 գ սիսեռ,եփած

1-2 հատ փոքր չափի քաղցր պղպեղ

1-2 պճեղ սխտոր

Համեմունքներից կարող եք վերցնել` սև ու կարմիր տաքդեղ,քեմոն, կարի , կորիենդեր

Թարմ կանաչեղեն` մաղադանոս , սամիթ, համեմ

Մատուցել կտրատած թարմ հազարի տերևներով, վրան կիտրոնի հյութ ճզմած