Swiss Roll with Jam - Roulette Recipe

Swiss Roll with Jam – Roulette Recipe – Рулет

Swiss Roll Recipe with Jam


Simple, classic Swiss roll that for many of us may be another sweet reminder of childhood . I personally prefer Swiss roll with jam, especially with apricot jam, but would also suggest to try it with grape jelly, I’m sure for many this will be new and become favorite kind of Swiss roll spread.

Getting to the recipe, hope you’ll try and enjoy it!

Happy baking !

Swiss Roll with Jam - Recipe Roulette

Ingredients 

Swiss Roll with Jam - Roulette Recipe

5 eggs, at room temperature

¾ cup granulated sugar

1 tsp vanilla extract

⅔ cup flour

⅓ cup cornstarch

¼ tsp salt

½ tsp baking powder

1 cup jam, use any of your favorite jams ( I used two kinds and made different rolls, refer to YouTube tutorial for more details)
You will also need:

*Half sheet baking pan lined with parchment or wax paper

*Baking spray

*Cooling rack and with wax paper

*2-3 tbs confectioners sugar for dusting the Swiss roll

Swiss Roll with Jam - Roulette Recipe

Directions 

Swiss Roll with Jam - Roulette Recipe

Preheat the oven to 350°F/180°C degrees

Prepare baking pan: line with parchment paper, drizzle with baking spray

In a bowl combine dry ingredients: flour, cornstarch and salt, sift and set aside

In a mixing bowl combine eggs, sugar and vanilla extract

Whisk on high speed until fluffy and pale color, almost tripled in size

Start adding the dry ingredients by sifting a little bit at a time and folding with spatula

Take time with mixing and folding to make sure no flour lumps are left

Pour the batter on prepared baking pan, spread out evenly

Bake 15-20 minutes or until light golden color

Swiss Roll with Jam - Roulette Recipe

Note* This kind of Swiss roll is time sensitive, you’ll need to roll it while it’s still hot, so be sure to prepare and have everything on hand

Use a knife to slide around the sides, making sure nothing is stuck to the pan

Lightly sprinkle with some of the confectioners sugar

Place a wax paper and cooling rack on top of the cake and turn it upside down

Remove the parchment paper from the back of the cake

Using a pizza cutter, or a knife carefully and thinly cut all four sides of the cake
That will prevent the roll from cracking

Quickly spread the jam while it’s still warm and roll, refer to YouTube tutorial for more details

Allow to set 15-20 minutes

Swiss Roll with Jam - Roulette Recipe

Sprinkle with the remaining confectioners sugar on top of the Swiss roll

Slice and enjoy!

Swiss Roll with Jam - Roulette Recipe

Հայերեն Բաղադրատոմսը


5 ձու, սենյակային ջերմաստիճանի

¾ բ շաքարավազ

Վանիլ

⅔ բ ալյուր

⅓ բ օսլա

1 թ գ փխրեցուցիչ

Պտղունց աղ

1 բ ջեմ

Շաքարի փոշի

Swiss Roll with Jam - Roulette Recipe - Рулет

Պատրաստման եղանակը նայեք YouTube- ի տեսահոլովակի վրա

Հարցերը կարող եք գրել կոմենտների բաժնում, առաջին հնարավորության դեպքում կպատասխանեմ։

Շնորհակալություն!

Swiss Roll with Jam - Roulette Recipe - Рулет