Urfa Kebab Recipe

Urfa Kebab Recipe

 Urfa Kebab Recipe

Delicious and flavorful, classic Armenian dish called Urfa kebab, the right word in Armenian will be kololak.

Quite simple in making ,Urfa kebab is a filling ,satisfying gourmet dish that to my opinion needs more recognition.

Hope you guys will try this dish and like it as much as we do.


I hope you try my recipe and share your feedback on my social media pages. You can always reach me out on Facebook and Instagram.

Can’t wait to hear from you .

Urfa Kebab Recipe

Happy cooking!

Ingredients

Urfa Kebab Recipe
6-7 medium size eggplants

1 ½ cups oil for frying ( I use olive oil)

Salt to taste

About 6-7 tablespoon tomato sauce,plus same amount of salsa ( optional)

6-8 cloves of garlic

Green or red pepper, sliced or whole

Fresh greens to garnish the dish when it’s cooked  (optional)

For the meatballs

2 ½ -3 lbs fresh ground meat, I mix turkey and beef

1 medium onion, finely grated ,1 tsp ground black pepper

1 tsp paprika

½ tsp. cayenne or crushed red chili flakes

Dried herbs, such as parsley, basil, dill , about 1-2 tbs

1 ½ tsp garlic salt, or you can grate a garlic clove

Salt to taste

You will also need a 12” round baking pan , on 9”x13” panDirections for Urfa Kebab

Urfa Kebab Recipe

Wash and cut the eggplants into 1 ½” to 2” thick circles

Fry in preheated oil until golden color on each side

Lightly salt and set aside on a paper towel

Making the meatballs

In a large bowl combine together all the ingredients for the meatballs

Mix until incorporated

Using a medium ice cream scoop make meatballs

At this point you can preheat the oven to 375° F

Urfa Kebab Recipe

 

Drizzle the baking pan with half of the tomato sauce and salsa

Arrange the meatballs and eggplants in a baking pan by simply placing those side by side in pattern

Drizzle with the remaining of sauce and salsa

Place garlic cloves,sliced red /green peppers on top of the assembled dish

Cover with foil and bake covered for 40 minutes

Raise the oven temperature to 400° and bake 20-25 minutes uncovered

Allow the dish to set 10 -15 minutes before serving

Garnish with fresh greens to your taste

Enjoy !

Urfa Kebab RecipeԲաղադրատոմսը 


1 կգ աղացած միս, ես խառնում տավար հնդկահավ

5- 6 հատ միջին չափի սմբուկ, բուսական յուղ տապակելու համար

1 գլուխ սոխ, չափը ձեր ցանկությամբ

0.5 բ տոմատի սոուս

1 բ լեչո

Թարմ պղպեղ, 2- 3 հատ

Հաեմունքներ; կարմիր, սև տաքդեղ, քեմոն, կորիանդեր, սխտորի փոշին կամ թարմը, չոր կամ թարմ կանաչեղեն

Աղ

 

Եփել 200°С նախապես տաքացված ջեռոցում , 45- 55 րոպե փակված , 15- 20 րոպե բաց,կարող եք մսի եփվածությունն ստուգել նախքան ջեռոցից հանելը