Chicken Mushroom Salad Recipe - Հավով Սնկով Տոնական Աղցան

Chicken Mushroom Salad Recipe – Հավով Սնկով Տոնական Աղցան

Chicken Mushroom Salad Recipe

Perfect addition to holiday menu : chicken mushroom salad , that’s very tasty, light and super easy to make.

This was one of my mom’s New Year’s salads , that she’d make a day ahead to give it more time to absorb all the flavors and moisture from dressing.

I think this salad will taste great if the chicken is substituted with turkey . Why not, make it with leftover turkey meat on next day of thanksgiving.

The only extra ingredient I ended up adding, was pickle , simply sliced small or coarse.

Hope you guys will try and like it!
Share your feedback on my social media pages: Instagram or Facebook, I always look forward to it.

Also, be sure to subscribe to my YouTube channel in English and Youtube in Armenian to be updated on my new uploads.

Thank you all!

Chicken Mushroom Salad Recipe - Հավով Սնկով Տոնական Աղցան

Ingredients 

Chicken Mushroom Salad Recipe - Հավով Սնկով Տոնական Աղցան

1 lbs chicken breast , cooked, cut into bite size pieces

2 packs, about 450 g white mushrooms, cooked, cut

1 can corn, whole kernel

1 medium pickle, cubed into small pieces
Freshly chopped dill or cilantro, about 2 tbs

Spices : salt, black pepper, curry, garlic powder and coriander to taste

2 tbs sour cream

2 tbs mayo

Chicken Mushroom Salad Recipe - Հավով Սնկով Տոնական Աղցան

Directions 

Chicken Mushroom Salad Recipe - Հավով Սնկով Տոնական Աղցան

Combine all ingredients in a large bowl

Spice , season and mix to incorporate

Allow to set 2-3 hours

Bon appetite!

Բարի ախորժակ!Բաղադրատոմսը 


350-400 գ հավի կրծքամիս, եփած

400 գ եփած եգիպտացորեն

450 գ եփած սունկ

Թարմ կանաչեղեն`սամիթ, համեմ, կանաչ սոխ

Համեմունքներից`սունելի (կամ կարի), սև պղպեղ, կորիենդեր, աղ

Թթվասեր, մայոնեզ