Cured Salmon Recipe - Ապխտած Սաղմոն

Cured Salmon Recipe – Ապխտած Սաղմոն

Cured Salmon Recipe

If anyone who loves cured salmon knew how easy it is to make, they’d make that delicious appetizer at home instead of buying it.
I’ll give you a few quick tips and directions as a specific recipe is not required for something like this.

Share your feedback on my social media pages: Instagram or Facebook, I always look forward to it.

Also, be sure to subscribe to my YouTube channel in English and Youtube in Armenian to be updated on my new uploads.

Thank you all!

Cured Salmon Recipe - Ապխտած Սաղմոն

Ingredients  

Fresh fish (never frozen)

Sea salt (any type of salt is okay)

Sugar

Vegetable oil (preferably without any flavor, I never use olive oil for this)

Black pepper seeds

Bay leaves

Cured Salmon Recipe - Ապխտած Սաղմոն

Directions 

Wash the fish thoroughly (pat dry with a paper towel)

Remove any bones that you can find

Trim the sides to remove any excess fat

Generously cover each side with salt and use one or two tbs of sugar on each side

Gently massage the salt into the fish

Place it in a covered glass or plastic container for 12-18 hours in the fridge

Remove and wash the fish to remove all of the salt

Pat dry with a paper towel and place it in a clean container filled with oil

Add black pepper seeds and a few bay leaves

Allow to sit in the fridge for another 8-12 hours

Slice very thin and enjoy!

Cured Salmon Recipe - Ապխտած ՍաղմոնԲաղադրատոմսը 


1.5-2 կգ թարմ սաղմոն կամ իշխան , փշահան արած, սառեցրած հետ եկած չլինի

⅓ աղ , կամ այնքան որ ձուկն ամբողջությամբ ծածկվի

1 ճ գ շաքարավազ

0.5 թ գ սպիտակ պղպեղ

Բուսական յուղ

Դափնու տերև

Սև, հատիկ պղպեղ

2 Comments

  1. Hi Mrs. Heghineh,…(Cured Salmon – Gravlax Recipe) …”and place it in a clean container filled with oil” : do you mean completely submerged?

Comments are closed.