Tha Best Fish Ravioli Recipe - Ձկով Բորակի

Fish Ravioli Recipe – Ձկով Բորակի

Fish Ravioli Recipe

Probably the best fish ravioli I’ve ever made or tasted. The best part it’s so light , flavorful and satisfying . Not to mention ; very easy to make, can be stored in freezer for over a month .

I’ve made a few other kinds of ravioli with different fillings, this one beats all of those.

Hope many will give it a try and love it as much as I did.


Share your feedback on my social media pages: Instagram or Facebook, I always look forward to it.

Also, be sure to subscribe to my YouTube channel to be updated on my new uploads.

Thank you all!

Tha Best Fish Ravioli Recipe

Ingredients 

Tha Best Fish Ravioli Recipe

For the dough

3 medium eggs at room temperature

2 cups of lukewarm water

2 tbs vegetable oil , I used avocado oil

1 tbs sugar

2 tsp salt

3-4 cups of all purpose flour to make a soft non sticky dough
Tha Best Fish Ravioli Recipe

For the filling 

1 lbs fresh fish fillet , I mixed salmon and swai

Spices and seasonings such as : black, white and red ground peppers , coriander, garlic powder, salt

Fresh or dried herbs : dill , tarragon or parsley

Tha Best Fish Ravioli Recipe

Directions 

To make the dough 

In a large bowl combine all ingredients , mix and knead into soft, non sticky dough, set aside while you make the filling
Tha Best Fish Ravioli Recipe

To make the fish filling 

Cut the fish into small pieces, spice , season and set aside to slightly marinate

Take some of the dough and rollout into thin layer

You can use a ravioli mould or simply refer to YouTube tutorial for other method

Form ravioli and cook in boiling water 3-4 minutes

Be sure to salt the water , I also add a few bay leaves for more flavor

Tha Best Fish Ravioli Recipe - Ձկով Բորակի

Serve hot 

Add melted butter, vegetable oil or any of your favorite fish sauces

I like sprinkling with sumac, black pepper and cayenne

Bon appetite!

Բարի ախորժակ!

Tha Best Fish Ravioli Recipe - Ձկով ԲորակիԲաղադրատոմսը 


*Բաժակի չափը 250մլ*

Խմորը 

2 հատ ձու

1.5 բ գոլ ջուր

1 թ գ աղ

2 թ գ շաքարավազ

1 ճ գ բուսական յուղ

2-3 բ ալյուր, որ ստացվի փափուկ , ձեռքերին չկպչող խմոր

Միջուկը 

500 գ փշահան արած ձուկ , ես երկու տեսակ էի վերցրել

Համեմունքներից կարող եք վերցնել

սև, սպիտակ ու կարմիր տաքդեղ, կորիենդեր, սխտորի փոշի կամ թարմը, չորացրած կանաչեղեն` սամիթ, թարխուն, մաղադանոս, կարող եք թարմն էլ դնել

Աղ

One Comment

  1. Another great recipe, Heghine! We eat a lot of seafood, so this would an amazing recipe to try. Now I also can use the same filling with manti 🙂

Comments are closed.