Pickled Cabbage Soup Recipe - Qrchik - Քրչիկ

Pickled Cabbage Soup Recipe – Qrchik – Քրչիկ

Pickled Cabbage Soup Recipe

One of my most favorite comfort meals from Armenian cuisine : pickled cabbage soup, or as we call it Qrchik. This is a pretty quick and easy soup to make, and we usually cook this cabbage soup late Fall or wintertime.

This is also a great vegan dish to make during the lent. And if you didn’t know, Armenian cuisine is full of the most original and delicious vegan / vegetarian dishes, since we fast a few times during a year. Not to mention, that this is also a great soup for weight loss, if made with bulgur.

I’ll be presenting most of those dishes throughout the year , as I know that many of my instagram, Facebook and YouTube followers are vegetarians/ vegan. So stay tuned and for now be sure to try this pickled cabbage soup, By the way, I do have a YouTube tutorial on how to make pickled veggies, take a look and make your own pickled cabbage as this soup tastes much better with homemade pickled cabbage .

Good luck and happy cooking!


55

Ingredients 

Pickled Cabbage Soup Recipe - Qrchik - Քռչիկ

About 2-3 cups chopped pickled cabbage, be sure to rinse it under water to remove excess saltiness

3-4 medium potatoes, peeled, cubed

1 medium onion finely chopped

3 tbs vegetable oil, I use olive oil

4-5 tbs tomato sauce or 1 tbs paste

⅔ cup peels cracked wheat or bulgur (#1 or #2)

6-7 cups boiling water

Ground black pepper and coriander ½ tsp each

2 tbs Fresh or 1 tbs dried parsley
Pickled Cabbage Soup Recipe - Qrchik - Քրչիկ

Directions 

Pickled Cabbage Soup Recipe - Qrchik - Քրչիկ

In a medium stockpot sauté the onions with oil

As the onions turn translucent add the cabbage and potatoes, stir and cook 4-5 minutes

Add peeled wheat, tomato sauce, boiling water, peppers

Cover the lead halfways and cook until potatoes are cooked, 20-25 minutes

Add fresh parsley and enjoy

For better taste, let the soup set 10-15 minutes before serving

Bon appetite!

Բարի Ախորժակ!

Pickled Cabbage Soup Recipe - Qrchik - ՔրչիկԲաղադրատոմսը 


450-500 գ թթու կաղամբ

2-3 հատ խոշոր կարտոֆիլ

1 հատ միջին չափի սոխ

3-4 ճ գ բուսական յուղ

1 ճ գ տոմատի մածուկ կամ 3 ճ գ թանձրուկ

1-2 ճ գ կարմիր տաքդեղի մածուկ, սա պարտադիր չէ

0.5 բ բլղուր կամ ջարդած ձավար

6-7 բ եռման ջուր

Թարմ համեմ, մաղադանոս