Spicy Crab Sushi Recipe - Խեցգետնով Սուշի

Spicy Crab Sushi Recipe – Խեցգետնով Սուշի

Spicy Crab Sushi Recipe

Our family’s most favorite kind of sushi , the spicy crab sushi , I’d say the classic simple roll that requires no effort, but freshness of ingredients make all the difference.

I’ll happily make a tutorial in English if my followers ask. Just thought everyone may already know how to make this specific crab roll.

Will wait for suggestions and go from there 
Share your feedback on my social media pages: Instagram or Facebook, I always look forward to it.

Also, be sure to subscribe to Heghineh Cooking Show and Heghineh Cooking Show in Armenian to be updated on my new uploads.

Thank you all!

Spicy Crab Sushi Recipe - Խեցգետնով Սուշի

Անհրաժեշտ պարագաները 

Կլոր բրինձ, սառը ջրով լավ լվանալ, խաշել ։ 1 բաժակ բրնձին 1 ¼ բաժակ սառը ջուր։

Բրնձի քացախ 1 բ բրնձին կես ժ գ քացախ

Spicy Crab Sushi Recipe - Խեցգետնով Սուշի

Նորի

Ավոկադո

Վարունգ

Խեցգետնի ձողիկներ

Մայոնեզ
Սիրաչա` կարմիր տաքդեղի թանձրուկ

Քունջուտի սերմ, բոված

Կանաչ սոխ

Հազարի տերև

Spicy Crab Sushi Recipe - Խեցգետնով Սուշի

Սոյայի թանձրուկ

Թթու կոճապղպեղ

Spicy Crab Sushi Recipe - Խեցգետնով Սուշի

One Comment

Comments are closed.