Herbs and Walnut Stuffed Fish Fillet - Լցոնած Խորոված Ձուկ

Herbs and Walnut Stuffed Fish Fillet – Լցոնած Խորոված Ձուկ

Stuffed Fish Fillet Recipe

Deliciously unique, herbs and walnuts stuffed fish fillet dish from Armenian cuisine. Simple and neat, almost a gourmet meal, not to mention how light and healthy it is.

Very few ingredients needed to make this incredibly tasty stuffed fish fillet dish .

Most importantly use a very fresh fish fillet, any of your choice , and of course good fresh herbs such as parsley , dill or cilantro will give the dish that specific taste.

Entire preparation and cooking will take less than half an hour, so this is also a great , last minute dish.

Hope many will give it a try and love it.
Share your feedback on my social media pages: Instagram or Facebook, I always look forward to it.

Also, be sure to subscribe to my YouTube channel to be updated on my new uploads.

Thank you all!

Herbs and Walnut Stuffed Fish Fillet - Լցոնած Խորոված Ձուկ

Ingredients 

Herbs and Walnut Stuffed Fish Fillet - Լցոնած Խորոված Ձուկ

½ lbs fresh fish fillet, should be 2 pieces or so, season with salt and pepper , set aside

A handful of walnuts

2-3 tbs fresh parsley

2-3 tbs parsley

1 clove of garlic

Herbs and Walnut Stuffed Fish Fillet - Լցոնած Խորոված Ձուկ

Directions 

Herbs and Walnut Stuffed Fish Fillet - Լցոնած Խորոված Ձուկ
Start by preparing the fish, simply spice and season with salt and black pepper, set aside to marinate

In a food processor combine: walnuts , herbs and garlic

Process until smooth mixture is formed

Spread the mixture on fish fillet and roll

Bake 25-30 minutes at 375°F preheated oven

Allow the dish to set 10-15 minutes

Serve with a side of fresh green salad, rice or mashed potatoes

Bon appetite!

Բարի ախորժակ!

Herbs and Walnut Stuffed Fish Fillet - Լցոնած Խորոված Ձուկ

Բաղադրատոմսը կամ ավելի ճիշտ բաղադրիչները 


Փշահան արած , երկարուկ կտրատած թարմ ձուկ (ֆիլե)

Աղ , պղպեղ ըստ համի

Սամիթ

Մաղադանոս (թարխունն էլ լավ կհամադրվի)

Ընկույզ

Խորովել նախապես տաքացված ջեռոցում `190°C , 20-25 րոպե