Taco Recipe - Առնակի Բաղադրատոմսը

Taco Recipe – Առնակի Բաղադրատոմսը

Taco Recipe

Quick and easy taco recipe with ground beef and turkey

Share your feedback on my social media pages: Instagram or Facebook, I always look forward to it.

Also, be sure to subscribe to my YouTube channel in English and Youtube in Armenian to be updated on my new uploads.

Thank you all!
Ingredients

¼ cup rice (washed, drained) + 2 cups of water (for cooking the rice)

1 ½ lbs fresh ground meat (I usually mix turkey with beef)

1 medium onion (finely chopped or ground )

2-3 tbs oil

Spices/ seasoning for the meat

1 tsp ground black pepper

½ tsp cayenne pepper

1 tsp paprika

½ tsp curry powder

1 tsp coriander

1 tsp garlic powder

1 tbs dried basil or dill (you can use any dried herbs you have on hand)

Taco Recipe - Առնակի Բաղադրատոմսը

Directions 

For the filling

In a small saucepan, cook the rice until it turns into a pudding consistency. Set aside.

In a large pot, sautée the onions until they turn a golden-brown

Add the meat and cook until the mixture starts to brown

Add all of the spices, and let the mixture cook for a few more minutes

Turn off the heat and add the rice

Mix to incorporate

You will need 1-2 packs of ready taco shells

Taco Recipe - Առնակի Բաղադրատոմսը
Բաղադրատոմսը 

800 գ աղացած միս

Կես գլուխ սոխ

2-3 ճ գ բուսական յուղ

¼ բ եփած բրինձ

Աղ, սև, կարմիր տաքդեղ, քեմոն , կորիենդեր

Սխտորի փոշի, կամ մի պճեղ թարմը

Չոր ռեհան

1 տուփ պատրաստի տակոի հաց, չոր կամ փափուկ

Taco Recipe - Առնակի Բաղադրատոմսը