Lentil Kofte Recipe

Lentil Kofte Recipe – Ոսպով Կոլոլակ

Lentil Kofte Recipe

Healthy ,easy and very delicious appetizer from Armenian cuisine : Lentil kofte.

There are no tricks or any special instructions when making this meal. I normally make it by eyeballing and every time it turns out just perfect.

Hope you guys try it too and enjoy!Lentil Kofte Recipe - Ոսպով Կոլոլակ

Ingredients 

Lentil Kofte Recipe - Ոսպով Կոլոլակ

1 cup of red lentil, washed drained

1 ½ cups of fine bulgur ,#1 grind

3 ½ cups hot boiling water

1 medium or large onion ,finely minced or grated

2-3 tbs olive oil

1 tbs tomato paste

2-3 tbs red pepper paste

⅓ cup vegetable broth or water

½ tsp ground black pepper
1 tsp paprika

½ tsp cayenne or aleppo pepper , add more if you like it spicier

Salt to taste

5-7 branches green onion ,finely chopped

⅓ cup finely chopped fresh parsley

1-2 tbs finely chopped fresh cilantro

1 medium lemon, use all the juice (zest if desired)

You will also need green lettuce finely chopped

Lentil Kofte Recipe - Ոսպով Կոլոլակ

Directions 

Lentil Kofte Recipe - Ոսպով Կոլոլակ

Start by cooking the lentil

In a saucepan combine lentil and hot water

Bring to a boil on high heat,then allow to simmer on low, about 7-10 minutes

Check, stir a few times to see if the water is about to evaporate

When barely any water is left ,add bulgur ,mix and turn off the heat

Allow to sit about 15-20 minutes, the bulgur will soften by that time

While that’s getting ready prepare the tomato paste

Lentil Kofte Recipe - Ոսպով Կոլոլակ
In a fry pan sautée the onions until golden brown, add tomato and pepper paste, spices

Add the paste to lentil and mix well to incorporate , salt to taste

Allow to cool down before you add chopped greens and lemon juice

Mix again, shape the lentil kofte with medium ice cream scoop or by hands

Serve over finely chopped lettuce leaves

Enjoy !

Lentil Kofte Recipe - Ոսպով ԿոլոլակLentil Kofte Recipe - Ոսպով Կոլոլակ

Բաղադրատոմսը 


1 բ կարմիր ոսպ (բաժակի չափը 250մլ)

1.5 բ մանր բլղուր

3.5 բ եռման ջուր

1 գլուխ սոխ (միջին չափի)

1 պճեղ սխտոր

4 5 ճ գ ձիթապտղի յուղ

1 ճ գ տոմատի մածուկ

2 ճ գ կարմիր տաքդեղի մածուկ

1 թ գ չոր նանա

0.5 թ գ քիմյոն

կես բաժակից քիչ պակաս ջուր կամ արգանակ

կարմիր, սև տաքդեղ, աղ ըստ համի

կանաչեղեն; համեմ, մաղադանոս, կանաչ սոխ

1 հատ մեծ կիտրոնի հյութ,  (ես կեղևն էլ եմ քերում)

Lentil Kofte Recipe - Ոսպով Կոլոլակ

5 Comments

  1. Thank you so much for sharing this recipe! This is absolutely my favourite. I made some and they turned out so beautifully! 🙂

Comments are closed.